Afficher ce site en français | View this website in English

Terug naar Plan je bezoek

Naar je plaats in de zaal

Alle bezoekers – met uitzondering van bestellers van rolstoelplaatsen – komen Vorst Nationaal binnen via de hoofdingang. In de toegangsfoyer vind je de bewegwijzering naar de plaatsen in de zaal. Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn/haar eigen toegangskaart in de hand heeft.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. In Vorst Nationaal zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.

Mensen met een handicap en/of rolstoelgebruikers

In de zaal zijn er plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers en hun eventuele gezelschap. Gelieve telefonisch te reserveren bij Tele Ticket Service 070/345.345 (max. 0,30 euro/min.), vanuit Nederland: 0900-45.000.45 (0,45 euro/min.) en te verduidelijken dat je je in een rolstoel verplaatst. Zo kunnen we de juiste reservering voor je doen.

De ingang voor rolstoelgebruikers/slechtzienden bevindt zich aan de linkerzijde van de hoofdingang. Er is altijd een steward ter plaatse die je ticket zal controleren en je assisteert naar je plaats in de zaal. In totaal zijn er 24 plaatsen (zie zaalplan) voorzien. Voor de veiligheid en het comfort van de rolstoelgebruiker is de parterre niet toegankelijk bij een staande configuratie van de parterre.

Vorst Nationaal beschikt over twee aangepaste toiletten voor rolstoelgebruikers. Het ene bevindt zich op het niveau van de hoofdingang, het andere op het gelijkvloers. Beide toiletten zijn uitsluitend voor rolstoelgebruikers bestemd. Voor toegang tot de toiletten moet je de sleutel vragen aan de steward aan de ingang voor rolstoelgebruikers. De toiletten zijn gesloten om te vermijden dat ook de andere bezoekers er gebruik van zouden maken.

Vorst Nationaal behoudt zich het recht voor om de plaatsen toe te wijzen waar de rolstoelgebruikers plaats kunnen nemen of die te weigeren als de veiligheid van de rolstoelgebruikers of andere toeschouwers in het gedrang komt.

Gelieve contact op te nemen als je met een blindegeleidehond een concert wil bijwonen. Dat kan via info@vorstnationaal.be of telefonisch op het nummer +32 3 400 69 70.

Download hier het zaalplan (pdf)