Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom vinden wij het belangrijk om je ook informatie mee te geven over de algemene verkoopsvoorwaarden van de verschillende be•at VIP Experiences.  

Prijs

 • Bij de verschillende be•at VIP Experiences worden de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld. De btw is ten laste van de koper. Alle kosten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, behoudens zoals hierna aangegeven.  

 • De be•at VIP Experience is samengesteld uit diensten (o.m. toegang tot het evenement, catering, parkeergelegenheid,…) waarover conform de artikelen 47, 53 en 55 van de Europese Btw-Richtlijn 2006/112/EG btw van toepassing is van het land waar de prestaties worden verricht, in casu België. Deze prestaties kunnen dus niet beschouwd worden als ‘intracommunautaire diensten’ en mogen daarom niet zonder Belgische btw gefactureerd worden. 

Bestelling

 • Je bestelling blijft gereserveerd op jouw naam in de mate dat de betaling binnen de vooropgestelde termijn uitgevoerd en verwerkt wordt. Je kan betalen met kredietkaart (VISA, MasterCard), betaalkaart of iDEAL.  

 • In de bevestigingsmail van be•at vind je een link om online een factuur aan te vragen indien je ze nodig hebt voor professionele doeleinden.  

 • De persoon die of het bedrijf dat de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer de be•at VIP Experience tickets aan een derde moeten worden gefactureerd, ingeboekt en bezorgd.  

Betaling en levering

 • Na ontvangst van je bestelling krijg je via e-mail een bevestiging van be•at en van Ingenico.   

 • Ten vroegste 3 weken voor het evenement en op voorwaarde dat er betaald werd, zullen je be•at VIP Experience tickets beschikbaar zijn in je online portaal.  

Gebruik

 • Onze producten (tickets, vouchers) blijven altijd onze uitsluitende eigendom, zowel intellectueel als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden. Elk ticket kan slechts één keer gescand worden aan de ingang. Houders van duplicaten wordt bijgevolg de toegang geweigerd.  

 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.  

 • Het is niet toegestaan de be•at VIP Experience verder te commercialiseren of anderszins over te dragen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door de nv be•at venues. Het is dus verboden om wedstrijden te organiseren, commerciële acties op te zetten of be•at VIP Experiences door te verkopen of over te dragen. Be•at venues is gerechtigd de toegang te ontzeggen aan houders van doorverkochte, gecommercialiseerde of overgedragen tickets, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de oorspronkelijke of daaropvolgende koper of houder.  

Wijzigingen of afgelasting

 • Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator.  

 • De be•at VIP Experiences worden enkel terugbetaald of omgewisseld door de nv be•at venues als het evenement wordt afgelast. In dat geval worden alle kopers gecontacteerd per e-mail met daarin de nodige instructies voor het bekomen van een terugbetaling of omwisseling naar een ander event.  

 • Be•at venues nv behoudt zich het recht voor de inhoud van de be•at VIP Experiences te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij dit vooraf kenbaar maken met de optie tot kosteloos annuleren indien het voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt.  

Klachten of geschillen

 • Klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier of telefonisch op het nummer +32 (0)3 400 40 44.

 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen.

Privacy

 • De kans bestaat dat bij be•at VIP Experiences foto’s worden gemaakt van de aanwezigen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in onze communicatie (website, sociale media, drukwerk). Wie liever niet in beeld komt, kan dat laten weten aan de fotograaf. Of meld het ons via het contactformulier of op het nummer +32 (0)3 400 40 44.

 • Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Voor particulieren

Definitie: een particulier is eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel. 

Het herroepingsrecht opgenomen in artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht is niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht. Bijgevolg is er geen herroepingsrecht en beschik je als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.  

Evenwel zal be•at venues nv elke aanvraag tot annuleren die ten laatste 24 uur na het plaatsen van een bestelling gedaan wordt, zorgvuldig bekijken. In het geval een annulering mogelijk wordt geacht, rekenen wij een kost aan ten belope van 10% van het totale aankoopbedrag. Een verzoek tot annulering moet per mail ingediend worden via het contactformulier.  

Voor bedrijven

Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

Voor bedrijven is elke bestelling definitief.

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief